Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ     ПРИЈАВА  
  Институције у Земљи     Међународни часописи     Славистички центри   
Књижевна историја > Линкови > Славистички центриSlavic Information Literacy
Department of Russian and Slavonic Studies, The University of Nottingham
British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES)
UCL School of Slavonic & East European Studies, London
The Department of Slavic Languages and Literatures, University of California, Berkeley
Slavic Languages and Literatures, University of Virginia
The Department of Slavic Languages and Literatures, University of Pennsylvania
Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES)
American Association of Teachers of Slavic and East European Languages (AATSEEL)
North American Society for Serbian Studies
Institut für Slavistik, Universität Hamburg
Seminar für Slavistik, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Institut für Slawistik, Universität Wien
Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Slawistik, Universität Leipzig
Institut für Slawistik, Friedrich-Schiller-Universität
Slavistische Literaturwissenschaft, Universität Konstanz
Institut für Slawistik, UNI Klagenfurt
Institut für Slawistik, UNI Salzburg
Slavische Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität München
Geschichte der Slavistik, Universität Bonn
Slavistiek en Oost-Europakunde, Universiteit Gent
Institut d'études slaves
Centre d’études slaves, Université Paris-Sorbonne
Le filière d'études slaves, Université Michel de Montaigne Bordeaux
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznan
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Szczeciński
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Mikolaja KopernikaИнститут за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.