Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ  
  За ауторе     За рецензенте   
Књижевна историја > Упутства


За ауторе
Да би био објављен, сваки рад мора да прође уредничко и два анонимна рецензентска читања, али претходно треба да буде уређен према 'техничком упутству'. Редакција задржава право да пре уредничког читања врати сваки текст који није сређен према датом упутству.
[више]


За рецензенте
Иако у академској заједници има различитих мишљења о институцији „анонимних рецензијаˮ, редакција Књижевне историје верује да стручно анонимно рецензирање битно доприноси побољшању квалитета научних радова и стога захваљујемо свим досадашњим и будућим рецензентима на уложеном труду и напору.
[више]Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.