Књижевна историја
К Њ И Ж Е В Н А   И С Т О Р И Ј А
Часопис за науку о књижевности
  ГЛАВНА     НОВИ БРОЈ     АРХИВА     САРАДНИЦИ     УПУТСТВА     ЛИНКОВИ  
  За ауторе     За рецензенте   
Књижевна историја > Упутства > За ауторе


Упутство за припрему рукописа

Да би био објављен, сваки рад мора да прође уредничко и два анонимна рецензентска читања, али претходно треба да буде уређен према 'техничком упутству'. Редакција задржава право да пре уредничког читања врати сваки текст који није сређен према датом упутству.

У првом кругу читања главни уредник одлучује да ли понуђени рад у начелу одговара концепцији и стандарду часописа, а затим, уколико је потребно, може да затражи од аутора да унесе низ неопходних измена пре него што се текст даље упути стручним рецензентима. Тек када уредник одобри ауторски текст, он се прослеђује на анонимну рецензију.

У оквиру рецензентског читања, рад може бити оцењен на три начина: а) препоручује се за објављивање б) пре објављивања неопходне су допуне и дораде и в) не препоручује се за објављивање. У свим случајевима, осим када рад добије две позитивне рецензије („препоручује се за објављивањеˮ), редакција часописа задржава право да рад врати на даљу дораду, да га у потпуности одбије или да затражи мишљење трећег рецензента.

Поступак разматрања текстова може да траје највише годину и по дана - од пријема до одлуке уредника и редакције о прихватању или одбијању текста.

Од 1. јануара 2014. године, све текстове треба слати путем онлајн пријаве на сајту, осим приказа који се шаљу на имејл редакције sekretar@knjizevnaistorija.rs. Да бисте припремили и послали текст, молимо Вас да пажљиво прочитате 'Упутство за онлајн пријаву текста', 'Упутство за припрему рукописа' и 'Изјаву аутора'.

У жељи да континуирано и отворено унапређујемо сарадњу са ауторима/ауторкама, позивамо све сараднике да нам путем имејла шаљу своје критике, предлоге и све коментаре који могу допринети побољшању квалитета часописа и нашег рада.


                                       


Институт за књижевност и уметност, Београд © 2017 Сва права задржана.